Корисні посилання

  Видання Scopus

На допомогу науковцям (корисні посилання)

Спецвипуск газети "Освіта України" повідомляє про захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук.

Сайт Міністерства освіти і науки України. Розділ "Наука" містить нормативну базу щодо атестації кадрів вищої кваліфікації, наукової діяльності у ВНЗ тощо.

 

Портал "Аспирант Украины"- для аспірантів, дисертантів, здобувачів вченого звання, молодих наукових працівників. Ретельно розглядається технологія і організація роботи над дисертацією. Наведені основні вимоги ВАК України до оформлення дисертацій і авторефератів.

 

Каталог російських дисертацій, повний текст, яких можна переглянути, відвідавши віртуальні читальні зали дисертацій РДБ в Україні

 

Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. В електронному каталозі бібліотеки відображено всі документи, що були видані в Україні  з 1994 р. з можливістю їх замовлення через міжбібліотечний абонемент (МБА).

 

Електронний фонд Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського містить автореферати дисертацій, захищених в Україні у 1998 і наступних роках, статті з періодичних видань, книги та тексти.

 

На допомогу науковцям (корисні посилання)

Зібрання "Наукова періодика України" містить 400 тис. електронних копій статей з більш як 1500 часописів. Визнанням популярності цього зібрання є його щодобове використання — 200-300 тис. копій статей. (Веб-сайт Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського)

 

Портал Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського пропонує ресурс "Індекси цитування", що містить вітчизняні, російські та міжнародні бази даних наукового цитування, які індексують наукові публікації з усіх дисциплін.

 

Веб-сайт Верховної Ради України "Законодавство України"

 

Офіційний веб-сайт Державного комітету статистики України

 

Сайт "Виртуальная библиотека аспиранта"містить рідкісні електронні копії  зарубіжних джерел для наукової роботи з можливістю їх доставки, а також широкий спектр додаткових довідково-бібліографічних послуг.

 

 

 

НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Веб-сайт Українського інституту науково-технічної і економічної інформації (УкрІНТЕІ)

 

Веб-сайт Державного підприємства "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ).

 

Корисні гіперпосилання  на Веб-сайті УКРПАТЕНТ
1. Веб-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ)
2. Федеральна служба з інтелектуальної власності, патентів і товарних знаків (Роспатент)
3. Адреси веб-сайтів відомств інтелектуальної власності та міжнародних організацій
4. Перелік адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті
5. Перелік науково-технічних баз даних та довідкових ресурсів, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті

 

Офіційний веб-портал Державної служби інтелектуальної власності України

 

Бізнес-портал "Леонорм", електронний магазин "Леонорм" (ГОСТи, стандарти, ISO, IES тощо)

 

"ГОСТИ і нормативи" - найбільша безкоштовна електронна бібліотека усіх діючих ГОСТів та нормативів, а також національних стандартів Росії. Пошук здійснюється як за назвою так і за номером документів.

 

Електронний ресурс "Все ГОСТы". Повні безкоштовні тексти 28852 ГОСТів та 22969 нормативних документів з будівництва. Тексти представлені в форматі gif. Пошук здійснюється як за назвою так і за номером документів.

 

Інформаційнезабезпечення у сфері технічногорегулювання ДП "Укрметртестстандарт"

 

Каталог НД України on-line містить найактуальнішу інформацію про НД, чинні в Україні: про прийняття нових ДСТУ, заміну або скасування НД, внесення до них змін та поправок. Увага! Каталог не міститьповнітекстидокументів!

 

Каталог технічних умов (ТУ) України on-line - це відображення бази даних "Технічні умови України" - автоматизованої системи збирання, накопичення та опрацювання даних про ТУ, чинні в Україні, яку веде ДП "Укрметртестстандарт".

 

 

 

Бази даних наукових видань (іноземні)

 

Колекція наукових книг з гуманітарних та суспільних дисциплін.

 

Видання з мистецтва, історії, археології, архітектури та гуманітарних наук. Книги доступні для читання онлайн і для завантаження у PDF-форматі.

 

Повнотекстові англомовні наукові журнали з медичних, соціальних, біологічних, фізичних, юридичних наук, мистецтва та освіти.

 

Журнали відкритого доступу від видавництва Elsevier.

 

Портал академічних журналів відкритого доступу (більше 7 тис.). Пошук за категоріями, мовами або наявністю в базах даних: Scopus, PubMed, ISI Master

 

 

 

Розробка сайту:  uaBiznes.info